Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Nazwy produktów i usług. Jak nie naruszyć znaku towarowego

0
Podziel się:

Znaki towarowe sugerujące lub aluzyjne też mogą zostać zastrzeżone.

Nazwy produktów i usług. Jak nie naruszyć znaku towarowego

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy sugerujący lub aluzyjny nie narusza głównej idei zakazu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe opisowe.

Dobry znak towarowy to taki, który od razu wskazuje, że towary lub usługi nim oznaczone pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. Korzystne jest, aby znak ten kojarzył się potencjalnym nabywcom z oferowanymi towarami lub usługami. Przy wyborze oznaczenia trzeba jednak pamiętać, że nie można zmonopolizować tak zwanych znaków opisowych. Nie dotyczy to jednak znaków, które są opisowe jedynie pośrednio, a zatem dopiero drogą skojarzenia myślowego mogą naprowadzić odbiorcę na cechy tych towarów lub usług.

Takie znaki sugerują tylko określone cechy towarów i usług, dla których oznaczania zostały przeznaczone (znaki towarowe sugerujące) lub stanowią wyłącznie aluzję do tych cech (znaki towarowe aluzyjne).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, znaki towarowe opisowe to takie, które mogą służyć w obrocie do wskazania poszczególnych cech towarów lub usług. Co więcej, oznaczenia te powinny wskazywać bezpośrednio na cechy zgłaszanych towarów. Wprost opisowe są zatem oznaczenia, które wyraźnie i bezpośrednio wskazują na cechy towarów i usług, w stosunku do których ubiegamy się o ochronę. Za nieobjęte zakazem rejestracji znaków towarowych opisowych uważa się oznaczenia jedynie sugerujące lub aluzyjne.

Zasada ta ma charakter prawnowspólnotowy. Pojęcie oznaczeń sugerujących i aluzyjnych zostało zdefiniowane i doprecyzowane w decyzjach Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W październiku 1998 r. stwierdziła ona, że za tego rodzaju oznaczenia należy uważać te, które odnoszą się do pewnych cech towarów lub usług w sposób pośredni lub poprzez proces intelektualnego kojarzenia wymagającego u danej części nabywców szczególnego wysiłku dla przekształcenia sugestywnej lub emocjonalnej informacji w racjonalną ocenę. W marcu 2000 r. zauważyła natomiast, że niekiedy nawet połączenie w jeden wyraz kilku słów opisowych lub nieistotna modyfikacja słów opisowych może w rezultacie prowadzić do powstania oznaczenia jedynie aluzyjnego lub sugerującego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/42/112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/znak;towarowy;-;co;moze;przeszkodzic;w;jego;uzyskaniu,235,0,1037803.html) *Znak towarowy - co może przeszkodzić w jego uzyskaniu * Nie udziela się praw na znaki z elementami geograficznymi regionu lub miejsca, które mogłyby sugerować, że towar pochodzi z innego terenu.

Najlepiej opisywane zagadnienie widać na przykładzie z przemysłu farmaceutycznego, gdzie ogólnie przyjęte jest obieranie dla produktów leczniczych nazw fantazyjnych, utworzonych ze źródłosłowów zaczerpniętych z nazw podstawowych składników chemicznych danego produktu lub z nazwy choroby, do której usunięcia dany produkt jest przeznaczony (por.: decyzja Wydziału Odwoławczego Urzędu Patentowego z listopada 1933 r.).

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaprezentowanym w wyroku z 8 maja 2009 r., zasada powyższa ma pełne zastosowanie współcześnie, o czym świadczą znaki towarowe zbliżone czy nawet utworzone wprost z międzynarodowych niezastrzeżonych nazw INN, na przykład: znak towarowy - _ trama _ / nazwa INN - _ tramadol _, znak towarowy _ ibufen _ / nazwa INN - _ ibuprofem _.

W wyżej wspomnianym orzeczeniu sporne oznaczenie _ clorgel _ zostało uznane jako typowy przykład znaku towarowego o charakterze zbliżonym (podobnym) do oznaczeń ogólnoinformacyjnych, które nie mogą być rejestrowane.

Zdaniem Sądu nawiązywanie przez znak towarowy _ clorgel _do nazwy rodzajowej substancji czynnej używanej w przemyśle farmaceutycznym _ clopidogrel _, będącej składnikiem leku, nie jest wystarczające do uznania go za nazwę rodzajową produktu farmaceutycznego bądź oznaczenia informującego jedynie wprost i bezpośrednio o cechach tego produktu. Z faktu pośredniego wskazywania na pewne właściwości towaru nie można zatem wyprowadzać wniosku o braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Charakter _ twórczy _ nie jest zatem kryterium warunkującym stwierdzenie dostatecznych znamion odróżniających danego oznaczenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Chiny ścigają się ze światem. Tym razem o... Zgłoszono 181 tys. 900 wniosków patentowych, co jest nowym rekordem. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 10,7 proc.
Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej? Ochronę wspólnotowego znaku towarowego uzyskuje się na dziesięć lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy dziesięcioletnie.
Używanie oznaczeń Facebooka przez firmę. Co wolno? Licencja Facebook Inc. pozwala wykorzystać przycisk _ Lubię to _ na plakatach, ulotkach albo innych materiałach promocyjnych (nie online).

Autorka jest rzecznikiem patentowym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)