Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Komplementariusz w spółce nie musi odpowiadać całym majątkiem

0
Podziel się:

Istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza.

Komplementariusz w spółce nie musi odpowiadać całym majątkiem

Spółka komandytowa jest formą działalności gospodarczej, która w ostatnim czasie zaczyna być na nowo odkrywana przez przedsiębiorców, a to dzięki jej zaletom bardzo przydatnym w prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz, uprawniony do reprezentacji spółki i podejmujący najistotniejsze decyzje, ale odpowiadający całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, oraz komandytariusz, opowiadający za zobowiązania spółki tylko do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej. Suma komandytowa może być określona na dowolnym poziomie, nie ma tu żadnych limitów, więc zakres odpowiedzialności komandytariusza może być bardzo ograniczony.

Z punktu widzenia komandytariusza istnieje więc możliwość ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki w sposób bardzo zbliżony do odpowiedzialności wspólnika spółki z o.o., przy tym, że płaci on jedynie jeden raz 19 proc. podatku dochodowego od dochodu spółki osiągniętego w danym miesiącu, z rozliczeniem rocznym. Nie ma, jak to jest w spółce z o.o. obowiązku zapłacenia kolejnego podatku dochodowego od osiągniętego zysku wypłaconego w postaci dywidendy.

Pewnym problemem jest to, że komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale i w tym miejscu istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza. W spółce tej udziałowcami i członkami zarządu są komandytariusze, więc mają oni pełną kontrolę nad działalnością zarówno spółki z o.o. jak i spółki komandytowej. Odpowiedzialność zarządu takiego komplementariusza kształtuje się tak, jak odpowiedzialność zarządu w każdej innej spółce z o.o., więc odpowiada on za zobowiązania spółki (w tym przypadku całej spółki komandytowej), jeżeli nie zgłosi upadłości obu spółek w terminie.

Jak wyżej wspomniano, odpowiedzialność komplementariusza za wszystkie zobowiązania spółki wiąże się z tym, że wyłącznie komplementariusz jest uprawniony do reprezentowania spółki. Nie oznacza to jednak, że komandytariusz nie może prowadzić spraw spółki, zajmować się jej sprawami i pracować na jej rzecz. Umowa spółki może nawet nakładać takie zobowiązania na komandytariusza. Nie wolno mu tylko reprezentować spółki (poza tym, że może od komplementariusza otrzymać pełnomocnictwo i że w takim razie musi wyraźnie zaznaczyć, że występuje jako pełnomocnik), gdyż jeżeli będzie spółkę reprezentować, to jego odpowiedzialność przekształca się w taką odpowiedzialność, jak komplementariusza.

Do spółki komandytowej można wnieść wkład w postaci zarówno wkładów niepieniężnych, jak i pieniężnych. Można - obok wkładów majątkowych, takich, jak te, które można wnieść do spółki z o.o. - wnieść także wkład w postaci pracy lub usług. Istnieje możliwość ustalenia terminu, do jakiego wkłady zostaną wniesione, co oznacza, że z góry można przewidzieć, że np. wkłady wniesie się, kiedy będą one ze względu na planowane funkcjonowanie i rozwój spółki potrzebne.

Podział zysku w spółce odbywa się według wartości wkładów, chyba że umowa spółki będzie stanowić coś innego. Istnieje tu więc duża dowolność, bowiem można wyższym udziałem w zysku wynagrodzić to, że któryś ze wspólników więcej pracuje czy w bardziej wydajny sposób zajmuje się sprawami spółki.

Spółki komandytowe zakłada się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wnieść do nich majątek, którym trzeba zarządzać, a który ma przynosić dochody. Jest to bardzo korzystna forma, albowiem pozwala na ograniczenie odpowiedzialności przy jednoczesnym korzystnym, bo jednorazowym, opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że działalność inna nie może w tej formie być prowadzona.

Wiele osób przekształca swoje spółki z o.o. w spółki komandytowe, właśnie z powyższych względów. Warto jednak pamiętać o tym, że polskie prawo przewiduje więcej form działalności gospodarczej, więcej rodzajów spółek. Każda z nich może być zastosowana do różnych celów. Przed wyborem formy spółki warto określić, jaki jest nasz główny cel, czemu ma służyć taka a nie inna forma działalności. Należy dokładnie przestudiować wszelkie zasady odnoszące się do funkcjonowania danej spółki, np. co do dziedziczenia wkładu w niej. To pozwoli na dobór formy, jaka będzie optymalna dla planowanej działalności.

Czytaj więcej w Money.pl
Prezes może zawierać umowy sam ze sobą? Przepisy nie są do końca jednoznaczne, ale rozwiązaniem problemu może być powołanie drugiego członka zarządu, który umowę podpisze.
Płacić podatek za ubezpieczenie prezesa? Jeżeli nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń - np. ubezpieczenia członków zarządu, nie może być on opodatkowany.
Jak przygotować dziedziczenie firmy? Niewłaściwie przygotowana sukcesja bądź nagła śmierć osoby prowadzącej firmę może spowodować upadek rodzinnego biznesu.

Autor jest adwokatem w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)