Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak szeroki może być zakaz działalności konkurencyjnej

0
Podziel się:

Umowa o zakazie konkurencji nie może zobowiązywać pracownika do niepodejmowania działalności innej niż prowadzona przez pracodawcę.

Jak szeroki może być zakaz działalności konkurencyjnej

Umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę ekonomicznych interesów pracodawcy. Pracodawcy, dążąc do jak najszerszego określenia zakresu działań konkurencyjnych, często przekraczają dozwoloną prawem granicę, zawierając umowy, które zobowiązują pracownika do niepodejmowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy.

_ _

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy stanowi umowne rozszerzenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy. W typowej umowie o zakazie konkurencji, pracownik zobowiązuje się - odpłatnie bądź nieodpłatnie - powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Oczywistym jest, że działalność konkurencyjna może być wykonywana w różnych formach. Może to być świadczenie na rzecz innego przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, prowadzenie interesów konkurencyjnych na własny lub cudzy rachunek (powiernictwo, pełnomocnictwo, pośrednictwo, zarząd), uczestniczenie w przedsięwzięciach konkurencyjnych lub wykonywanie w nich funkcji doradczych, posiadanie udziałów (akcji) w spółkach konkurencyjnych (Wyrok SN z 8 maja 2002 r., I PKN 221/01). Liczne kontrowersje towarzyszą natomiast zagadnieniu związanemu z kwestią zakresu działalności konkurencyjnej.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia działalności konkurencyjnej. Pozostawił natomiast stronom takiej umowy możliwość określenia zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego oraz terytorialnego tego zakazu. Wskazana możliwość nie może jednak przekształcić się w całkowitą dowolność kształtowania reguł związanych z działalnością konkurencyjną pracownika.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podkupienie;pracownikow;-;nieuczciwa;konkurencja,191,0,786367.html) Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?
Spośród wszystkich elementów umowy o zakazie konkurencji najistotniejsza kwestią jest prawidłowe określenie przedmiotu zakazu. Wobec braku kodeksowych granic działalności konkurencyjnej, przy ich ustalaniu należy kierować się stanowiskiem orzecznictwa. Zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub mu zagraża. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być zatem odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy określonego w przepisach prawa lub w postanowieniach aktów założycielskich, statutów lub umów tworzących dany podmiot prawa oraz do terenu działalności pracodawcy.

Umowa o zakazie konkurencji nie może zawierać postanowień, które zobowiązywałyby pracownika do niepodejmowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy. Pozytywnym aspektem dla pracodawcy jest fakt, że przez przedmiot działalności pracodawcy należy również rozumieć zarówno przedmiot działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę, jak i zaplanowanej. Zakres zakazanych działań konkurencyjnych powinien być skonkretyzowany. Należy pamiętać, że skutkiem nieprawidłowego wyznaczenia jego granic jest nieważność tych postanowień, gdyż należy je traktować jako obejście przepisów prawa pracy.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana jest do tego samego kręgu odbiorców, choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom (Wyrok SN z 12 września 2008 r.,I PK 27/08).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracodawca;moze;zwolnic;dyscyplinarnie,37,0,760357.html) Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie? Przestępstwo, utrata uprawnień do wykonywania zawodu lub ciężkie naruszenie obowiązków mogą być podstawą do dyscyplinarki.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/248/t12792.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/za;zakaz;konkurencji;placi;pracodawca,16,0,333328.html) Za zakaz konkurencji płaci pracodawca Pracodawca może dochodzić odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji dla pracownika.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/98/t135522.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/szef;moze;kontrolowac;dostep;do;portali;spolecznosciowych,191,0,796351.html) Szef może kontrolować dostęp do portali społecznościowych Może go ograniczać, a także kontrolować zamieszczane przez pracowników treści.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

prawo pracy
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)