Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
akcjonariusz
21.05.2012 09:34

Głosowanie przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa dwóm osobom, upoważniając jedną z nich do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a drugą do głosowania.

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusz może zdecydować, czy uczestniczy w walnym zgromadzeniu osobiście, czy też przez pełnomocnika. Prawo głosu oraz uczestnictwa w walnym zgromadzeniu należy do podstawowych uprawnień korporacyjnych przysługujących z reguły każdemu akcjonariuszowi.

W związku z tym, iż uprawnienia te nie generują obowiązku określonego działania, decyzja o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu i głosowaniu należy do samych zainteresowanych. Akcjonariusz decyduje również, czy jego uczestnictwo w zgromadzeniu będzie miało charakter osobisty, czy skorzysta z możliwości reprezentacji go przez pełnomocnika. Pamiętać jednak należy wówczas, iż pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zasadą jest udzielanie pełnomocnictwa pełnego obejmującego uprawnienie do reprezentacji i głosowania, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakres pełnomocnictwa obejmował tylko jedną z powyższych czynności. Pełnomocnictwo może dotyczyć konkretnego zgromadzenia bądź jego punktu w porządku obrad, kilku posiedzeń tego organu w danym roku albo mieć charakter ogólnego umocowania do reprezentowania akcjonariusza w spółce.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa także dwóm osobom, upoważniając jedną z nich do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a drugą do wykonywania prawa głosu. Dopuszczalne jest również powołanie kilku pełnomocników do każdej z wymienionej wyżej czynności.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, która stosownie do art. 100 Kodeksu cywilnego ma choćby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Miarodajny dla oceny ważności umocowania jest stan rzeczy istniejący w dniu, w którym odbywa się walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/167/m34727.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/szantaz;korporacyjny;-;niedopuszczalny;przy;podziale;spolki,191,0,1087935.html) *Szantaż korporacyjny - kiedy niedopuszczalny? * Rygorystyczne przestrzeganie przepisów formalnych, jeśli nie ma wpływu na treść uchwał, jest wbrew zasadzie lojalności korporacyjnej i nie podlega ochronie prawnej. Pełnomocnik reprezentujący kilku akcjonariuszy może głosować odmiennie w imieniu każdego z nich, zarówno w sytuacji, w której akcjonariusze udzielili rozbieżnych instrukcji, co do sposobu głosowania, jak i tej, kiedy takich instrukcji brak, a za celowością niejednolitego głosowania przemawiają inne względy. Jeżeli pełnomocnik jest równocześnie sam akcjonariuszem, może inaczej głosować jako akcjonariusz, a inaczej jako pełnomocnik.

Prawo korzystania ze swych uprawnień poprzez pełnomocnika powinno mieścić się zatem w normatywnie określonym celu instytucji pełnomocnictwa, a zatem ma ułatwiać składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych bez konieczności osobistej obecności, nie powodując przy tym przewlekłości walnego zgromadzenia czy impasu prowadzącego do przerwania obrad celem analizy treści dokumentów i rozstrzygnięcia kwestii związanych z zakresem kompetencji kilku pełnomocników jednego akcjonariusza.

Czytaj więcej w Money.pl
Wspólnik występuje ze spółki - jakie powoduje to problemy? Najprostszym sposobem ustania członkostwa w spółce jawnej jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią.
Rozwiązanie spółki jawnej, jako wstęp do jej likwidacji Każdy wspólnik może, z ważnych przyczyn, żądać rozwiązania spółki przez sąd.
Odwołanie członka zarządu. Co z wypowiedzeniem umowy o pracę? Gdy członek zarządu jest jednocześnie pracownikiem, to w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu powinna być wskazana przyczyna.

Autorka jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział we Wrocławiu

Tagi: akcjonariusz, prawo spółek, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz