Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Cicha spółka zapewnia inwestorowi anonimowość

0
Podziel się:

Możliwość stworzenia spółki cichej wywodzi się z jednej z najważniejszych zasad prawa cywilnego, opisanej w art. 3531 Kodeksu cywilnego - zasady swobody umów.

Cicha spółka zapewnia inwestorowi anonimowość
bEKAztYl

Jak przedsiębiorca może pozyskać kapitał nie zaciągając kredytu? Jak pozostać anonimowym w obrocie gospodarczym, jednocześnie aktywnie inwestując w obiecujące przedsięwzięcia? Twórcze i stworzone z należytą dbałością zapisy spółki cichej mogą być rozwiązaniem tych i wielu innych problemów dotykających przedsiębiorców.

Na początek - wyjaśnienia. Nie jest to spółka cywilna, której zasady uregulowane są w Kodeksie cywilnym.

Spółka cicha to nic innego jak umowa cywilnoprawna zawarta między dwoma stronami. Jedna ze stron, wspólnik cichy, wnosi wkład (pieniężny lub niepieniężny) do przedsiębiorstwa drugiej strony, w zamian za co ma prawo do części zysku wypracowanego przez to przedsiębiorstwo. Spółka cicha nie jest uregulowana przepisami prawa, a możliwość jej stworzenia wywodzi się z jednej z najważniejszych zasad prawa cywilnego, opisanej w art. 3531 Kodeksu cywilnego - zasady swobody umów. Nie ma zatem ograniczeń dotyczących kto może zawrzeć taką umowę. Może być to anioł biznesu inwestujący w świeżo założoną spółkę, może być to mała firma, która nie chce ujawniać się na innych rynkach lub chce ograniczyć ryzyko finansowe.

bEKAztYn

Właściwe opisanie wzajemnych uprawnień w umowie spółki cichej pozwala odnieść wspólnikom szereg korzyści.

Dla wspólnika cichego może być to korzystna lokata środków pieniężnych. W zależności od zapisów umowy, może on partycypować jedynie w zysku, zaś za zobowiązania spółki cichej odpowiadać będzie jedynie przedsiębiorca. Wspólnik cichy nie musi również aktywnie uczestniczyć w działalności przedsiębiorstwa, do którego wniósł wkład, przy jednoczesnym braku prawnych przeciwwskazań, by przez odpowiednie zapisy umowy umożliwić taki nadzór. Genezą dla wymyślenia w przeszłości umów spółki cichej była chęć zachowania anonimowości przez wspólników przy jednoczesnej chęci uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Po dziś dzień pozostaje to jednym z głównych powodów powstawania tych spółek.

Również dla przedsiębiorcy _ przyjmującego _do swojej działalności wspólnika cichego umowa taka oznacza szereg korzyści. Najważniejszym jest szybki napływ kapitału, który w przeciwieństwie do np. kredytu, spłacany będzie jedynie z wypracowanego zysku. Odpada zatem zagrożenie, że mimo gorszego okresu handlowego bank zażąda tak samo wysokiej raty. Ponadto wraz z dopływem kapitału niezbędnego dla rozszerzenia działalności wspólnik cichy może być dostarczycielem know-how prowadzenia firmy czy wysokiej klasy sprzętu. W zależności od postanowień umownych, przedsiębiorca zachowuje swobodę w prowadzeniu spółki i podejmowania decyzji, jednocześnie budując renomę swojego przedsiębiorstwa. Umowa określać powinna również sposób wypłaty i uczestnictwo w zysku, wpływ wspólników na prowadzenie przedsiębiorstwa, skutki zakończenia bytu spółki cichej, wzajemnych rozliczeń, czy zapisy na sąd polubowny.

Należy zwrócić uwagę, by umowa nie okazała się typem umowy odmiennym od zakładanego, typem już określonym przepisami prawa. Najczęściej błąd skutkować będzie interpretowaniem umowy jako umowy pożyczki, darowizny, lub spółki cywilnej. W takim wypadku automatycznie zastosowanie znajdą regulacje dla tych instytucji. Wobec braku zapisów o spółce cichej w polskim ustawodawstwie zagrożeniem jest również negatywna wykładnia postanowień umowy przez organy podatkowe i urzędy, niezgodna z założeniami wspólników. Wyjściem jest stworzenie jednoznacznych uregulowań nie pozwalających na dowolność interpretacyjną organów administracyjnych.

bEKAztYt

Dlatego też,podsumowując, tak istotne jest jasne i staranne formułowanie zapisów umowy, skutkujące niestandardowym rozwiązaniem dla uczestników obrotu gospodarczego.

Czytaj więcej w Money.pl
Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. Wyłączenie dziedziczenia udziałów w spółce z o.o. powoduje obowiązek wypłacenia do masy spadkowej wynagrodzenia za umorzone udziały.
Kiedy konieczna jest uchwała wspólników? Przed dokonaniem czynności prawnej należy się upewnić, czy nie jest wymagane uzyskanie uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia.
Śmierć wspólnika spółki. Co z udziałami? Umowa spółki musi zawierać określenie rodzaju rekompensaty dla spadkobierców, którzy nie mogą wstąpić w miejsce zmarłego wspólnika.

Autor jest aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bEKAztYO
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)