Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
alimenty
22.07.2009 16:30

Alimenty: Kto i ile musi płacić?

Przy ustalaniu alimentów sąd sprawdza potrzeby dziecka.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Obowiązek alimentacyjny istnieje między osobami najbliższymi, krewnymi oraz małżonkami. Najczęściej spotykanymi żądaniami, są sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci. *

Obowiązek ten nie kończy się jednak z datą uzyskania pełnoletniości przez dziecko, nie trwa również w nieskończoność. Do alimentowania dzieci zobowiązani są w pierwszej kolejności rodzice a dopiero dalszej dziadkowie.

Określając, czy i jakiej wysokości, istnieje obowiązek alimentacyjny Sąd bada potrzeby uprawnionego i możliwości zobowiązanego. Potrzeby muszą być zawsze usprawiedliwione, a możliwości wykorzystywane w pełni. Do podstawowych potrzeb należą związane z wyżywieniem, edukacją, zdrowiem, wypoczynkiem, zakupem środków higieny i odzieży.

Dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie, jak jego rodzice. Oceniając zatem możliwości osoby zobowiązanej do alimentowania oprócz zarobków badany jest również jego stan posiadania.

Właściciel więcej niż jednego mieszkania ma potencjalną możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów. Luksusowy samochód świadczy o wysokim poziomie życia właściciela. Badając możliwości zarobkowe zobowiązanego sąd zwykle żąda zaświadczeń z pracy a także deklaracji podatkowych składanych po zakończeniu roku podatkowego.

Dotyczy to każdego z rodziców, pozwala bowiem ustalić czy faktycznie uzyskiwane dochody, odpowiadają rzeczywistym możliwościom.

Obowiązek alimentacyjny może być realizowany również własną pracą i troską. Rodzic, z którym dziecko mieszka zwykle zobowiązany jest do finansowania jego potrzeb w mniejszym stopniu niż ten, z którym dziecko spotyka się sporadycznie. Warto przechowywać dowody zakupów czynionych, przez zobowiązanego, ponad obowiązek ustalony przez strony lub sąd. Pozwoli to w przyszłości wykazać rzeczywiście ponoszone wydatki na dziecko. Dowodem w sprawie mogą być również zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie.

W przypadku zmiany sytuacji, potrzeb uprawnionego lub możliwości zobowiązanego, można żądać odpowiednio ich podwyższenia. lub obniżenia. Potrzeby dzieci rosną niejako z ich wiekiem. Zwykle związane jest to ze zmiana szkoły i wydatkami, z tego tytułu wynikającymi. Może również wynikać, co często się zdarza, z koniecznością odpłatnego leczenia np. ortodontycznego. Zawsze jednak konieczne jest wykazanie, że zmiana nastąpiła i jest istotna. Dowodami na jej zaistnienie są dokumenty (zaświadczenia lekarskie, ze szkoły ) oraz zeznania świadków.

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci ustaje, gdy uzyskają one samodzielności finansową. Wcześniej może mieć to miejsce w przypadku dzieci pełnoletnich, które w wyniku niechęci do nauki nie zdobyły odpowiedniego wykształcenia. Podobnie gdy majątek dziecka wystarczy na jego utrzymanie rodzic może prosić o zwolnienie go z obowiązku alimentacyjnego.

Ostatnio wprowadzone zostały, nowelą obowiązującą od 13.06.09 r., zmiany do kodeksu rodzinnego. Na ich podstawie rodzic dziecka pełnoletniego może wnosić o zwolnienie go z obowiązku płacenia alimentów gdy wywiązanie się z niego stanowi zbyt duże obciążenie a dziecko nie wykazuje należytej staranności w uzyskiwaniu potrzebnych mu dochodów.

Autorka jest adwokatem w kancelarii Supera

Tagi: alimenty, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz