Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePorady

Prawo pracy

Ostatnie dokumenty
 • Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.
 • Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca? Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca? Jeszcze przed zatrudnieniem pracodawca ma prawo wglądu w dane personalne kandydata. Jednak są pewne granice? Sprawdź na jakie pytanie nie musisz odpowiadać.
 • Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Ustawa zakładającą ozusowanie umów-zleceń została jednogłośnie przyjęta.
 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Pytanie: Mój syn pracował 3,5 roku na pól etatu z wynagrodzeniem 1250 brutto. Teraz zakład sie likwiduje i syn dostał wypowiedzenie umowy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych...
 • Staż urlopowy pracownika po studiach Pytanie: Pracownik ma zaliczone 8 lat stażu urlopowego (wyższe studia). 01 listopada 2010 roku minie dwa lata zatrudnienia. Ile dni urlopu będzie przysługiwało pracownikowi po 01.11.2010 roku? Czy w...
 • Zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie zasad BHP Pytanie: Pracownik MM przewoził hak na palecie wózkiem widłowym. Wykonywał manewr cofania. Pracownik TF widząc, że ów hak szura siadł bez wiedzy ani zgody operatora na tym haku aby zrobić przeciwwagę....
 • Rozwiazanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży Pytanie: Do pracy zgłosiła się kobieta w 5-tym miesiącu ciąży i została zatrudniona. Podpisano z nią umowę o pracę i przeszkolono. Po przepracowaniu jednego dnia w następnym dniu roboczym poszła na...
 • Posiedzenia Komisji Socjalnej Pytanie: W posiedzeniu Komisji Socjalnej, uprawnionych do zasiadania w niej jest 10 organizacji związkowych. Kiedy posiedzenie ma moc prawną? Jaka ilość organizacji związkowych wystarczy, aby...
 • Potrącenie premii a kara upomnienia Pytanie: W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem...
 • Odrzucenie wniosku urlopowego. Pytanie: Otrzymałem niedawno wnioski urlopowe od mojej pracownicy, która od dawna przebywa na różnego rodzaju urlopach i zwolnieniach. Wnioskuje ona o przyznanie jej zaległego urlopu wypoczynkowego za...
 • Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu Pytanie: Prezes zarządu zatrudniony na umowę o pracę, umowa podpisana przez pełnomocnika. Prezesowi brakuje 3 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i po osiągnięciu tego wieku nabędzie prawa do...
 • Prawo do potrącenia odszkodowania z pensji Pytanie: Mój syn jest zatrudniony na stacji benzynowej na kasie na umowę o pracę. Zarabia bardzo niewiele. Na koniec miesiąca odliczono mu od pensji brak w kasie 90 zł., który powstał w wyniku...
 • Trzynasta pensja dla nauczyciela Pytanie: Nauczyciel przebywał na rocznym urlopie zdrowotnym i powrócił do pracy 1 września 2010 roku. Czy należy mu się \"13\", jeżeli tak to czy w pełnym wymiarze?...
 • Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów Pytanie: W firmie pracownicy i zleceniobiorcy korzystają z telefonów służbowych. ...
 • Trzynastka dla nauczyciela Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu zwolnionemu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela z powodu art. 178 § 1 KK należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?...
 • Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach Pytanie: Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy...
 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania Pytanie: Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. ...
 • System wypłaty wynagrodzenia wójta Pytanie: Wójt gminy wybrany na kadencję 2010-2014 był poprzednio nauczycielem, w związku z jego wyborem od dnia na wójta, od 22.XI br. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wiadomo,że nauczyciele otrzymują...
 • Plan urlopowy i podział urlopu Pytanie: Czy pracodawca ma prawo do zmiany planu urlopu pracownika i ustalenia go wg własnego uznania bez wiedzy pracownika. Dyrektor zakładu kazał zaplanować urlopy wypoczynkowe na 2010 r. z...
 • Określenie miejsca pracy w umowie o pracę Pytanie: W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki