Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePorady

Prawo pracy

Ostatnie dokumenty
 • Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Ustawa zakładającą ozusowanie umów-zleceń została jednogłośnie przyjęta.
 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Pytanie: Mój syn pracował 3,5 roku na pól etatu z wynagrodzeniem 1250 brutto. Teraz zakład sie likwiduje i syn dostał wypowiedzenie umowy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych...
 • Świadectwo pracy do umowy zlecenie i o pracę Pytanie: Pracował u nas pracownik na umowie zlecenie przed podpisaniem umowy o pracę, teraz wystawiliśmy mu świadectwo pracy tylko z uwzględnieniem umowy o pracę, nie wpisując okresu z umowy zlecenie....
 • Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym Pytanie: Witam ...
 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Pytanie: Były pracownik wystąpił do pracodawcy o zmianę podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 KP na porozumienie stron z pozostawieniem daty rozwiązania umowy o pracę...
 • Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Noszę się z zamiarem zatrudnienia na ponad rok osoby ciężarnej. Osoba ta nigdzie ostatnio przez dłuższy czas nie pracowała. Spodziewa się ona...
 • Dodatkowe roczne wynagrodzenie - tzw. trzynastka Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu od 14-06-2010 do 13-12-2010 przysługuje trzynastka? ...
 • Brak zgody pracownika na podwyżkę Pytanie: Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określającym zadaniowy tryb pracy od 2008 roku. Obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Dnia 7 maja b.r....
 • Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia Pytanie: Co do zasady pracownik ma u danego pracodawcy miesięczny okres wypowiedzenia jeśli pracuje u niego do trzech lat lub okres trzymiesięczny jeśli pracuje dłużej. W pewnych okolicznościach obu...
 • System równoważny czasu pracy Pytanie: Kodeks pracy mówi: Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (...). Czy pracodawca może ustalić godziny pracy w taki sposób, że w jeden z dni tygodnia praca trwa 4...
 • Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty Pytanie: Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze...
 • Umowa na czas określony a wypowiedzenie Pytanie: Pracownica zatrudniona od czerwca 2005 r. u męża w zakładzie następnie od 15listopada 2007 roku w trybie art. 23 1paragraf 4 k.p. została pracownikiem mojego zakładu. Zatrudniona na czas...
 • Pracownica na urlopie wychowawczym Pytanie: Mam pracownicę na urlopie wychowawczym. Umowa o pracę została zawarta na czas określony. Czy jak umowa wygaśnie to muszę ją przedłużać, aż ustanie urlop wychowawczy, czy też mam prawo nie...
 • Ochrona przedemerytalna pracownika Pytanie: Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po...
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne a choroba Pytanie: Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 29 dni, drugą umowę z w/w zawarto na czas...
 • Płaca minimalna a składniki wynagrodzenia Pytanie: W Polsce jest ustalona przez prawo minimalna płaca, czyli dolna granica wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. ...
 • Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego Pytanie: Pracownik przebywa na na zwolnieniu lekarskim. Wkrótce upłynie trzymiesięczny okres, po upływie którego pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu...
 • Jakie konsekwencje są przewidziane w prawie dla pr Pytanie: Dzisiaj zostałem zmuszony do wyjazdu niesprawnym samochodem służbowym zagrażającym bezpieczeństwu innym użytkownikom drogowym. Polecenie brzmiało następująco\" Od podejmowania decyzji...
 • Odprawa dla pracownika Pytanie: Zatrudniamy kierowcę ciężarówki na podstawie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik pracuje u nas powyżej 3 lat. Umowa przewiduje wcześniejsze rozwiązanie z...
 • Uznaniowość premii i wynagrodzenie w razie choroby Pytanie: Pracownica ma płacę zasadniczą 1800 złotych i premię uznaniową 600 złotych . Cały miesiąc grudzień była na L4 . Przy wyliczaniu wynagrodzenia zabrałam całą premię uznaniową i wypłaciłam 80...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki