Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePorady

Prawo pracy

Ostatnie dokumenty
 • Odprawa po zmarłym pracowniku. Komu i ile się należy? Odprawa po zmarłym pracowniku. Komu i ile się należy? Jako śmierć w czasie trwania stosunku pracy należy rozumieć nie tylko zgon zatrudnionego podczas pracy, ale również, gdy zmarł przebywając na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, itp.
 • Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.
 • Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca? Informacje o kandydacie. O co może pytać przyszły pracodawca? Jeszcze przed zatrudnieniem pracodawca ma prawo wglądu w dane personalne kandydata. Jednak są pewne granice? Sprawdź na jakie pytanie nie musisz odpowiadać.
 • Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych. Senat na "tak" Ustawa zakładającą ozusowanie umów-zleceń została jednogłośnie przyjęta.
 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Pytanie: Mój syn pracował 3,5 roku na pól etatu z wynagrodzeniem 1250 brutto. Teraz zakład sie likwiduje i syn dostał wypowiedzenie umowy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych...
 • Fundusz socjalny Pytanie: W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie kieruję do...
 • Wypłata nagrody jubileuszowej Pytanie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym Gminy . Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego. Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego i...
 • Uzgodnienia ze związkami zawodowymi Pytanie: Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Co to oznacza w...
 • Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego Pytanie: Od 2004 roku mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie wydane jest na stałe. Otrzymałem je ze względu na chore kolana oraz uszkodzony kręgosłup (odcinek ALs),...
 • Wynagrodzenie zasądzone przez sąd prac Pytanie: Sąd zasądził na rzecz powoda ustaloną kwotę brutto oraz odsetkami, tytułem zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód nie nie jest już pracownikiem firmy. Wyraźnie w...
 • Świadectwo pracy do umowy zlecenie i o pracę Pytanie: Pracował u nas pracownik na umowie zlecenie przed podpisaniem umowy o pracę, teraz wystawiliśmy mu świadectwo pracy tylko z uwzględnieniem umowy o pracę, nie wpisując okresu z umowy zlecenie....
 • Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym Pytanie: Witam ...
 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Pytanie: Były pracownik wystąpił do pracodawcy o zmianę podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 KP na porozumienie stron z pozostawieniem daty rozwiązania umowy o pracę...
 • Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Noszę się z zamiarem zatrudnienia na ponad rok osoby ciężarnej. Osoba ta nigdzie ostatnio przez dłuższy czas nie pracowała. Spodziewa się ona...
 • Dodatkowe roczne wynagrodzenie - tzw. trzynastka Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu od 14-06-2010 do 13-12-2010 przysługuje trzynastka? ...
 • Brak zgody pracownika na podwyżkę Pytanie: Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określającym zadaniowy tryb pracy od 2008 roku. Obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Dnia 7 maja b.r....
 • Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia Pytanie: Co do zasady pracownik ma u danego pracodawcy miesięczny okres wypowiedzenia jeśli pracuje u niego do trzech lat lub okres trzymiesięczny jeśli pracuje dłużej. W pewnych okolicznościach obu...
 • System równoważny czasu pracy Pytanie: Kodeks pracy mówi: Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (...). Czy pracodawca może ustalić godziny pracy w taki sposób, że w jeden z dni tygodnia praca trwa 4...
 • Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty Pytanie: Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze...
 • Umowa na czas określony a wypowiedzenie Pytanie: Pracownica zatrudniona od czerwca 2005 r. u męża w zakładzie następnie od 15listopada 2007 roku w trybie art. 23 1paragraf 4 k.p. została pracownikiem mojego zakładu. Zatrudniona na czas...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki