Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 06/07/2015
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 24. kc
  Art. 24. § 1.   Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest...
 • Art. 27. kc
  Art. 27.  Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
 • Art. 31. kc
  Art. 31. § 1.  Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. § 2.  Jako chwilę...
 • Art. 37. kc
  Art. 37.  § 1.   Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy...
 • Art. 55 kc
  Art. 55.  § 1 .  Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie...