Na skróty
Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 23/05/2015
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 9. kc
  Art. 9.  W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe.
 • Art. 32. kc
  Art. 32.  Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.
 • Art. 35. kc
  Art. 35.   Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych...
 • Art. 59. kc
  Art. 59.  W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby...
 • Art. 61. kc
  Art. 61. § 1.   Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła...