wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 827. kc
    Art. 827.  § 1.  Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego...