Trwa ładowanie...
bEKWrCwR
Notowania

Prawo zamówień publicznych

Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu
24.10.2006 0:00

PORADY
 / 
Brak powiadomienia o przystąpieniu do protestu

Pytanie: Oferta naszej firmy została wyłoniona jako najkorzystniejsza. Konkurencja wniosła protest. Przyłączyliśmy się do protestu po stronie zamawiającego. Jednak informację o przyłączeniu się...

Przyłączenie się do protestu a odwołanie
24.10.2006 0:00

PORADY
 / 
Przyłączenie się do protestu a odwołanie

Pytanie: Nasza firma została wyłoniona w przetargu. Inna firma wniosła protest stawiając naszej ofercie 3 zarzuty. Zamawiający poinformował nas, że mamy możliwość przyłączenia się do protestu, co też...

Określenie właściwych stawek VAT
19.09.2006 0:00

PORADY
 / 
Określenie właściwych stawek VAT

Pytanie: Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV:
...

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych
14.09.2006 0:00

PORADY
 / 
Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Pytanie: W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za...

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?
12.09.2006 0:00

PORADY
 / 
Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia występują w zamówieniach publicznych? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych,...

bEKWrCwT
Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych
04.09.2006 0:00

PORADY
 / 
Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Zamówienie publiczne jest szczególnym rodzajem postępowania, zmierzającym do zawarcia umowy między zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy) a wykonawcą. Jego stosowanie ma na celu...

Przedłużenie terminu związania ofertą
22.08.2006 0:00

PORADY
 / 
Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: 27.07. br nastąpiło otwarcie postępowania przetargowego. Okres związania z ofertą wynosił 30 dni. Zamawiający zwrócił się do oferentów o przedłużenie terminu związania z ofertą na podstawie...

Dzierżawa nieruchomości gminy
13.01.2006 0:00

PORADY
 / 
Dzierżawa nieruchomości gminy

Pytanie: Jaką podstawę prawną powinna przyjąć gmina, ogłaszając przetarg na wyłonienie dzierżawcy takich nieruchomości jak cmentarze komunalne, targowiska czy wysypiska śmieci? Czy powinna to być...

Obowiązek ogłoszenia o przetargu ograniczonym - opinia prawna
13.08.2005 0:00

PORADY
 / 
Obowiązek ogłoszenia o przetargu ograniczonym - opinia prawna

Każda sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste musi być poprzedzona ogłoszeniem, niezależnie od wartości zbywanej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu następuje poprzez podanie informacji do...

bEKWrCwZ
Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna
30.04.2005 0:00

PORADY
 / 
Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Przystępując do omówienia powyższego zagadnienia, należy na wstępie rozstrzygnąć kwestię podmiotu, który mógłby nabyć nieruchomość komunalną w drodze bezprzetargowej. Niepubliczny zakład opieki...