Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów?

0
Podziel się:

Uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów?
(Shironosov/Dreamstime)

Przekształcenie jest jednym z typów transformacji spółek, regulowanym przez Kodeks spółek handlowych. Podobnie jak pozostałe typy, jest jednym z kierunków możliwej ewolucji spółek, przy czym jego istotą jest zachowanie tożsamości podmiotowej oraz zasada kontynuacji. Przepisy kodeksu regulują procedurę dokonywania przekształcenia, odnosząc się przy tym do - odmiennie niż przy łączeniu lub podziale - do kwestii umowy spółki.

Artykuł 556, punkt 4 stanowi, iż do przekształcenia spółki wymagane jest zawarcie umowy lub podpisanie statutu spółki przekształconej. Jest to, w chronologii przekształcenia regulowanej przez ten przepis, etap następujący po sporządzeniu planu przekształcenia i powzięciu uchwały o przekształceniu i powołaniu członków organów albo określeniu wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją. Poprzedza zaś dokonanie rejestracji spółki przekształconej (i, w konsekwencji, wykreślenie spółki przekształcanej).

Umowa (statut) spółki (jej projekt) pojawia się już jako element dołączany do planu przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 punkt 2 K.s.h. Art. 563 punkt 6 stanowi zaś, iż uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

Zasadniczo więc koniecznym warunkiem skutecznego przekształcenia spółki jest oddzielne przyjęcie aktu ustrojowego, tj. zawarcie umowy lub podpisanie statutu spółki, przy czym akt ten nie jest aktem zawiązania spółki (co jest konsekwencją tożsamości podmiotowej pomiędzy spółką przekształcaną i spółką przekształconą). Etap ten jest niezależny od poprzednich (planu i uchwały), co oznacza - wobec jasnego brzmienia przepisu wyraźnie wyróżniającego poszczególne etapy - iż nie mogą one _ konsumować _ zawarcia umowy (podpisania statutu).

Innymi słowy, niezbędne są dwie uchwały, z których druga będzie uchwałą o przyjęciu umowy spółki. Stanowisko takie jest zgodnie przyjmowane w literaturze. Przyjęcie aktu ustrojowego jest niezbędne, gdyż - zgodnie z art. 564 - wspólnicy mogą złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej po powzięciu uchwały o przekształceniu, a zatem konieczna jest swoista weryfikacja kręgu wspólników biorących udział w przekształceniu.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/139/128907.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/lekcewazenie;pelnomocnika;moze;prowadzic;do;uchylenia;uchwaly,208,0,1091792.html) *Lekceważenie pełnomocnika może prowadzić do uchylenia uchwały * Obowiązek działania w zgodzie z dobrymi obyczajami, sprowadzający się do uwzględniania interesu spółki i pozostałych akcjonariuszy dotyczy każdego udziałowca.

W tym kontekście A. Szumański (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, _ Kodeks spółek handlowych _ - _ Komentarz _, t. IV, Warszawa 2004) wskazał na dwie sytuacje, gdy dwie oddzielne uchwały (tj. o przekształceniu i przyjęciu umowy/podpisaniu statutu) nie są konieczne. Dotyczy to spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, gdyż ich statut nie wymaga określenia akcjonariuszy i liczby przysługujących im akcji, a także w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej wraz z powzięciem uchwały o przekształceniu.

W pierwszym przypadku, jak argumentuje autor, uchwała o przekształceniu spółki _ zastępuje _ występujące na etapie powstawania spółki akt zawiązania spółki i akt objęcia akcji. W drugim zaś przypadku forma podjęcia uchwały o przekształceniu (akt notarialny)
jest taka sama albo dalej idąca, zatem wobec złożenia oświadczeń o uczestnictwie przez wszystkich wspólników może pełnić rolę uchwały o przyjęciu umowy/statutu.

Stanowisko powyższe jest logiczną konsekwencją tych stanów faktycznych, w których nie występuje stan niepewności co do kręgu wspólników spółki przekształcanej. Jednakże może powodować - wobec wyraźnego brzmienia art. 556 - niepożądane konsekwencje w postaci sporów interpretacyjnych, a można ich wszak uniknąć w prosty sposób, tj. poprzez rozdzielenie (a raczej niełączenie) dwóch etapów przekształcenia, tj. uchwały o przekształceniu i zawarcia umowy/podpisania statutu.

Czytaj więcej w Money.pl
Szantaż korporacyjny - kiedy niedopuszczalny? Rygorystyczne przestrzeganie przepisów, jeśli nie ma wpływu na treść uchwał zgromadzenia wspólników, jest wbrew zasadzie lojalności korporacyjnej.
Co może ograniczyć zbycie udziałów w spółce z o. o. Jeśli wspólnicy w spółce nie wyrażą zgody na sprzedaż udziałów, umowa zbycia staje się bezskuteczna.
Odwołanie kobiety w ciąży z zarządu spółki Kobieta w ciąży bezprawnie odwołana z funkcji członka zarządu może domagać się odszkodowania.

Autor jest prawnikiem w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka partnerska

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)