Notowania

Czy Polak może być prezesem rosyjskiej spółki?

Zatrudniając Polaka w spółce na terytorium Federacji Rosyjskiej, należy uzyskać zezwolenie na prawo zatrudnienia obcokrajowca.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

By polski przedsiębiorca prowadzący biznes na terytorium Federacji Rosyjskiej, mógł powierzyć zarządzanie swą rosyjską spółką obywatelowi polskiemu, musi uzyskać wiele dokumentów i pozwoleń. Może to zająć nawet kilka miesięcy.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa rosyjskiego objęcie stanowiska prezesa zarządu, tzw. dyrektora generalnego spółki przez obcokrajowca jest, co do zasady, dopuszczalne. Zgodnie z przepisami regulującymi tę kwestię, zatrudniając w rosyjskiej spółce obcokrajowca, na przykład obywatelstwa polskiego, należy uzyskać szereg zezwoleń przewidzianych w Ustawie Federalnej z 25 lipca 2002 roku nr 115 - FZ _ O stanie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej _, określającej warunki podjęcia pracy przez cudzoziemca na terenie Federacji Rosyjskiej. Na mocy jej przepisów spółka, jako pracodawca, jest obowiązana uzyskać zezwolenie na prawo zatrudnienia obcokrajowca. Natomiast pracownik cudzoziemiec jest obowiązany uzyskać zezwolenie na pracę oraz wizę z prawem do pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Niestety, uzyskanie tych dokumentów jest procedurą pracochłonną i czasochłonną i może zając około trzech miesięcy, a czasem nawet dłużej. W związku z tym spółki załatwianie powyższych formalności najczęściej wolą powierzać prawnikom lub innym specjalizującym się w tym podmiotom, funkcjonującym na rynku rosyjskim.

Umowa o pracę

Istotna z punktu widzenia zatrudnienia prezesa zarządu w spółce rosyjskiej jest forma stosunku prawnego, łączącego go ze spółką. Jak wynika z postanowień Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej oraz stosownych ustaw regulujących te kwestie, prezes zarządu spółki jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/53/t127029.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spolka;z;o;o;-;zalety;i;wady,195,0,846275.html) Spółka z o. o. - zalety i wady
Umowę o pracę z takim pracownikiem można zawsze zawierać na czas określony, na przykład na termin wskazany w statucie spółki lub ustalony za porozumieniem stron w umowie. Pozwalają na to szczególne uregulowania Kodeksu Pracy FR. Przedterminowo można rozwiązać stosunek pracy z prezesem zarządu m. in. na podstawie decyzji właściwego organu spółki, na przykład walnego zgromadzenia wspólników. Spółka będąca pracodawcą decyzji tej nie musi dodatkowo uzasadniać, co stanowi dla niej pewne ułatwienie przy rozwiązaniu stosunku pracy z prezesem zarządu.

W przypadku przedterminowego rozwiązania stosunku pracy z osoba zarządzającą spółką prawo przewiduję gwarancje dla takiego pracownika, a mianowicie spółka - jeżeli takie rozwiązanie umowy nie jest związane z jakimkolwiek naruszeniem ze strony pracownika - powinna wypłacić mu odszkodowanie w wysokości ustalonej w umowie o pracę, nie mniej jednak niż trzy średnie miesięczne wynagrodzenia.

*Zakres uprawnień *

[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t128907.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prezes;odpowie;mimo;ze;spolka;nie;poniosla;straty,91,0,818011.html) Prezes odpowie, mimo że spółka nie poniosła straty
Kwestie uprawnień prezesa zarządu spółki rosyjskiej należy szczegółowo uregulować w jej statucie oraz w umowie o pracę z takim pracownikiem, aby wspólnicy mogli zachować kontrolę nad zarządzaniem sprawami spółki. Przykładowo, należy wprowadzić do postanowień statutu spółki wykaz transakcji finansowych wymagających uchwały walnego zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej, ograniczyć kompetencję z zakresu ustalenia zasad wynagradzania pracowników spółki itp.

Zakaz konkurencji

Istotne jest wprowadzenie do umowy o pracę klauzuli o zakazie konkurencji dla prezesa zarządu spółki rosyjskiej. Wprowadzenie zakazu konkurencji dla pracowników jest rzeczą stosunkowo nową w Rosji i nie do końcu uregulowaną na gruncie prawnym, choć coraz bardziej interesującą dla przedsiębiorców.

W przypadku zatrudnienia osoby zarządzającej spółką - zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy - akcjonariusze/wspólnicy spółki mogą zakazać lub ograniczyć działalność dyrektora generalnego w innych spółkach. Ponadto zgodnie z zatwierdzonym przez Federalną Komisję ds. Rynku Papierów Wartościowych Kodeksem Ładu Korporacyjnego, mającym charakter zalecenia, należy wprowadzać do statutu spółki akcyjnej zapis, na mocy którego stanowiska dyrektora generalnego spółki nie może obejmować osoba świadcząca jednocześnie pracę na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do spółki.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;reaktywowac;przedwojenna;spolke,124,0,834428.html) Jak reaktywować przedwojenną spółkę Jeżeli odebrano w sposób sprzeczny z prawem mienie spółce z o.o., to uprawnionym do odzyskania tego mienia jest sama spółka, a nie jej wspólnicy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/66/t135746.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/obligacje;korporacyjne;-;jak;wyglada;emisja,173,0,797357.html) Obligacje korporacyjne - jak wygląda emisja Istotnym atutem obligacji w porównaniu do kredytu bankowego jest fakt, że emitent najpierw spłaca odsetki, a kapitał dopiero w dniu ich wykupu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t135743.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kto;moze;robic;kontrole;w;spolce;z;o;o;,142,0,801678.html) Kto może robić kontrolę w spółce z o.o. Wspólnik sam lub z upoważnioną przez siebie osobą, może przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Autorka jest prawnikiem departamentu prawa rosyjskiego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: zatrudnianie obcokrajowca, prezes, wiadomości, prawo gospodarcze, porady, prawo spółek, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz