Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 14/04 Postanowienie z dnia 2005-11-09
Z.U. 2005 / 10A / 122
K 12/04 Postanowienie z dnia 2005-11-07
Z.U. 2005 / 10A / 120
K 11/04 Wyrok z dnia 2006-04-04
Podział wierzytelności między różne kategorie wierzycieli
Z.U. 2006 / 4A / 40
K 10/04 Wyrok z dnia 2005-02-22
nieopublikowanie sprostowania
Z.U. 2005 / 2A / 17
K 1/04 Wyrok z dnia 2004-10-19
konstytucyjności i niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o Służbie Celnej, dotyczących przesłanek obligatoryjnego zwolnienia funkcjonariuszy celnych ze służby
Z.U. 2004 / 9A / 93
1 2 3 4 starsze
  • Adres publikacyjny: