Izba Karna, wydział: IV, znak: KK
sygnaturaopisdata wyd.
[IK] IV KK 49/06 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/9/80
2006-04-20 
[IK] IV KK 12/06 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/6/61 Wokanda 2006/11/21 (tylko notka)
2006-04-06 
[IK] IV KK 467/05 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/6/62 Wokanda 2006/11/22 (tylko notka)
2006-04-06 
[IK] IV KK 338/05 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/12/121
2005-10-25 
[IK] IV KK 258/05 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/4/35
2005-11-15 
[IK] IV KK 122/05 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/2/19 Wokanda 2006/10/27 (tylko notka)
2005-12-01 
[IK] IV KK 117/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/3/25 Wokanda 2006/5/17 (tylko notka)
2005-08-12 
[IK] IV KK 98/05 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2006/4/36 Wokanda 2006/7-8/38
2005-12-02 
[IK] IV KK 91/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/10/102
2005-08-02 
[IK] IV KK 89/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/5/46
2005-04-27 
[IK] IV KK 42/05 Postanowienie SN
2005-04-01 
[IK] IV KK 14/05 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/4/37 Wokanda 2005/11/21 (tylko notka)
2005-03-08 
[IK] IV KK 335/04 Wyrok SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/4/36 Wokanda 2006/1/18 (tylko notka)
2005-03-02 
[IK] IV KK 309/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/9/79 Wokanda 2005/11/22 (tylko notka)
2005-04-01 
[IK] IV KK 190/04 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005/6/53 Wokanda 2005/10/22 (tylko notka)
2004-11-09 
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: