Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2163/12
Numer wpisu:3707
Data wpisu:2012-09-10
Data wydania wyroku:2012-06-28
Sygnatura akt:XVII AmC 2163/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Mariusz Sobala - Sonet w Tychach
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Dostawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie, albo udostępnienie usług lub zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu, zmniejszenia Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą, uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących: a) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych (dostępu do Internetu), w przypadku awarii lub sytuacjach szczególnego zagrożenia, b) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej."
Branża:Usługi internetowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi internetowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5997 2015-02-20 XVII AmC 13568/12
"W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
Usługi internetowe
5631 2014-05-09 XVII AmC 10955/12
"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru...
Usługi internetowe
5519 2014-02-04 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
5300 2013-10-04 XVII AmC 11003/12
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"
Usługi internetowe
5299 2013-09-26 XVII AmC 5394/11
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: