Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1704/09
Numer wpisu:3834
Data wpisu:2012-10-16
Data wydania wyroku:2011-11-07
Sygnatura akt:XVII AmC 1704/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ewa Domagała, Dagmara Domagała, Anna Jadecka
Oznaczenie pozwanego:AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej: Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych 99% 99% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 87/12)
Branża:Usługi ubezpieczeniowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi ubezpieczeniowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5989 2015-02-19 VI ACa 1965/13
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego...
Usługi ubezpieczeniowe
5988 2015-02-19 XVII AmC 9585/12
"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo...
Usługi ubezpieczeniowe
5711 2014-07-01 XVII AmC 3480/12
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej...
Usługi ubezpieczeniowe
5608 2014-03-26 XVII AmC 355/11
"L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w...
Usługi ubezpieczeniowe
5574 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: