Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 355/11
Numer wpisu:5608
Data wpisu:2014-03-26
Data wydania wyroku:2012-01-09
Sygnatura akt:XVII AmC 355/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć
Oznaczenie pozwanego:"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie"S.A. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w IV Roku Polisowym 60% w V Roku Polisowym 50% w VI Roku Polisowym 40% w VII Roku Polisowym 30% w VIII Roku Polisowym 20% w IX Roku Polisowym 10% w X Roku Polisowym 5% Częstotliwość pobierania opłaty: Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"
Branża:Usługi ubezpieczeniowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi ubezpieczeniowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5989 2015-02-19 VI ACa 1965/13
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego...
Usługi ubezpieczeniowe
5988 2015-02-19 XVII AmC 9585/12
"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo...
Usługi ubezpieczeniowe
5711 2014-07-01 XVII AmC 3480/12
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej...
Usługi ubezpieczeniowe
5574 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
5573 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: