Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 9585/12
Numer wpisu:5988
Data wpisu:2015-02-19
Data wydania wyroku:2013-09-10
Sygnatura akt:XVII AmC 9585/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Małgorzata Dębska
Oznaczenie pozwanego:"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group"S.A. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie-VI Wydział Cywilny z dnia 11 września 2014 r. (sygn. akt VI ACa 1965/13) zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w punktach 2 (uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy), 3 (koszty procesu między stronami), 4 (opłata od pozwu).
Branża:Usługi ubezpieczeniowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi ubezpieczeniowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5989 2015-02-19 VI ACa 1965/13
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego...
Usługi ubezpieczeniowe
5711 2014-07-01 XVII AmC 3480/12
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej...
Usługi ubezpieczeniowe
5608 2014-03-26 XVII AmC 355/11
"L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w...
Usługi ubezpieczeniowe
5574 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
5573 2014-03-11 XVII AmC 3734/11
"RODZAJ LIMITU 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"
Usługi ubezpieczeniowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: