Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII Amc 7/03
Numer wpisu:710
Data wpisu:2006-04-18
Data wydania wyroku:2004-05-26
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 7/03
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Abonent, który przy zawarciu umowy, w ramach akcji promocyjnej otrzymał do używania antenę satelitarną w wypadku, gdy po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu umowy zawartej na okres 12 miesięcy nie przedłuży umowy na kolejny okres 12 miesięcy albo, jeżeli rozwiąże umowę przed upływem tego kolejnego okresu, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz operatora Cyfry+ tytułem kary umownej, kwoty 100 (sto) złotych"
Branża:Telewizja kablowa i satelitarna
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Telewizja kablowa i satelitarna"
numer data wpisu postanowienie branża
2402 2011-07-04 XVII AmC 1070/09
"W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne"
Telewizja kablowa i satelitarna
1791 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"W przypadku korzystania przez abonenta w sposób nieuprawniony z usług operatora nie objętych umową lub umożliwienia przez abonenta korzystania przez nieuprawnione osoby trzecie z usług operatora za pomocą przyłącza sieciowego...
Telewizja kablowa i satelitarna
1790 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"Zapisy § 2 ust 4,5,6 wiążą abonenta niezależnie od obowiązywania bądź nieobowiązywania umowy w każdym czasie w wypadku naruszenia postanowień § 2 ust 5,6 regulaminu przez abonenta niezależnie od przyczyn naruszenia, abonent...
Telewizja kablowa i satelitarna
1563 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku zaistnienia trudności technicznych uniemożliwiających CATV Sp. z o. o. przyłączenie nowego Abonenta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia."
Telewizja kablowa i satelitarna
1562 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt 6.4.3, Operator może domagać się ponadto przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania."
Telewizja kablowa i satelitarna
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: