Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1070/09
Numer wpisu:2402
Data wpisu:2011-07-04
Data wydania wyroku:2010-06-10
Sygnatura akt:XVII AmC 1070/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:East and West Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 1142/10)
Branża:Telewizja kablowa i satelitarna
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Telewizja kablowa i satelitarna"
numer data wpisu postanowienie branża
1791 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"W przypadku korzystania przez abonenta w sposób nieuprawniony z usług operatora nie objętych umową lub umożliwienia przez abonenta korzystania przez nieuprawnione osoby trzecie z usług operatora za pomocą przyłącza sieciowego...
Telewizja kablowa i satelitarna
1790 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"Zapisy § 2 ust 4,5,6 wiążą abonenta niezależnie od obowiązywania bądź nieobowiązywania umowy w każdym czasie w wypadku naruszenia postanowień § 2 ust 5,6 regulaminu przez abonenta niezależnie od przyczyn naruszenia, abonent...
Telewizja kablowa i satelitarna
1563 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku zaistnienia trudności technicznych uniemożliwiających CATV Sp. z o. o. przyłączenie nowego Abonenta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia."
Telewizja kablowa i satelitarna
1562 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt 6.4.3, Operator może domagać się ponadto przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania."
Telewizja kablowa i satelitarna
1561 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.4.2, Operator może domagać się ponadto od Abonenta zapłacenia odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania przez osobę trzecią z sygnału, nie mniej jednak, niż za trzy miesiące."
Telewizja kablowa i satelitarna
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: