Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks wykroczeń

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego

Sygnatura dokumentu: Kodeks wykroczeń
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1971 numer 12 poz. 114
Tytuł: Kodeks wykroczeń
Data ogłoszenia: 1971-05-31
Data wejscia w życie: 1971-05-31
Kodeks wykroczeń - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 5. kw
    Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za...
  • Art. 30. kw
    Art. 30. § 1. Przepadek przedmiotów obejmuje narzędzia lub inne przedmioty, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia...
  • Art. 38. kw
    Art. 38. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia...
Ostatnie wątki na forum