Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 91.  § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) określonej w  art. 87 1 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 

2) 80 % kwoty określonej w  art. 87 1 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1. 

 

Ostatnie wątki na forum