Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 219. Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:

1) będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego,  

2) podlegających przepisom o dozorze technicznym,  

3) podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego,  

4)  podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrom Obrony Narodowej  i Spraw Wewnętrznych i Administracji .  

5) podlegających przepisom Prawa atomowego.  

 

Ostatnie wątki na forum