Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 33. kpwow
    Art. 33. Strony mogą uczestniczyć w posiedzeniu, jeżeli ustawa ta przewiduje albo gdy prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
  • Art. 38. kpwow
    Art. 38. § 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy...
Ostatnie wątki na forum