Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Art. 611fu. kpk
  Art. 611fu. § 1.  W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ,,państwem wydania...
 • Art. 611fw. kpk
  Art. 611fw. § 1.  Odmawia się wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości w części, w której zostało ono...
 • Art. 611fx. kpk
  Art. 611fx. § 1.  Sąd rozpoznaje sprawę wykonania orzeczenia przepadku na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator,...
 • Art. 611fy. kpk
  Art. 611fy. § 1.  Sąd może zawiesić postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, jeżeli:...
 • Art. 611fz. kpk
  Art. 611fz.  Jeżeli mienie podlegające egzekucji nie jest wystarczające do wykonania dwóch lub więcej orzeczeń, o których mowa w art....
 • Art. 611fza. kpk
  Art. 611fza. § 1.  Jeżeli sprawca lub inna osoba przedstawi dowód wykonania w całości albo części orzeczenia, o którym mowa w art....
 • Art. 611fzb. kpk
  Art. 611fzb. § 1.  Kwota uzyskana z tytułu wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, nieprzewyższająca równowartości 10 000...
 • Art. 611fzc. kpk
  Art. 611fzc.  W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, że orzeczenie...
 • Art. 611fzd. kpk
  Art. 611fzd.  O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku, jak również o zakończeniu postępowania...
 • Art. 611fze. kpk
  Art. 611fze. § 1.  Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, ponosi Skarb Państwa. W uzasadnionych...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 579. kpk
  Art. 579. § 1 . Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych w zakresie czynności pełnionych podczas i w związku z wykonywaniem...
 • Art. 580. kpk
  Art. 580. § 1.  Przepisów art. 578 i 579 nie stosuje się, gdy państwo wysyłające zrzeknie się w sposób wyraźny immunitetu w stosunku do...
 • Art. 582. kpk
  Art. 582. § 1.  Do osób wymienionych w art. 579 stosuje się odpowiednio art. 581, jeżeli okoliczności, których zeznania lub opinie mają...
 • Art. 589n. kpk
  Art. 589n. § 1.  Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, o...
 • Art. 607. kpk
  Art. 607. § 1.  Do rozstrzygania wniosków państwa obcego, dotyczących wydania przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe lub uzyskanych w...