Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 66c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 589e. kpk
  Art. 589e.  § 1 . Informacje uzyskane przez członka zespołu w związku z udziałem w pracach zespołu, niedostępne w innym trybie dla...
 • Art. 589n. kpk
  Art. 589n. § 1.  Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, o...
 • Art. 591. kpk
  Art. 591. § 1.   W sprawie o przestępstwo, popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca, Minister...
 • Art. 607b. kpk
  Art. 607b.  Wydanie nakazu jest niedopuszczalne: 1) w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o...
 • Art. 607c. kpk
  Art. 607c. § 1 . Nakaz powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu występującego, ze wskazaniem jego adresu, numeru telefonu, telefaksu i...