Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 347. kpk
  Art. 347.  W dalszym postępowaniu sąd nie jest związany ani oceną faktyczną, ani prawną przyjętą za podstawę postanowień i zarządzeń...
 • Art. 348. kpk
  Art. 348.  Rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • Art. 356. kpk
  Art. 356. § 1.  Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone. §...
 • Art. 365. kpk
  Art. 365.  Rozprawa odbywa się ustnie.
 • Art. 366. kpk
  Art. 366. § 1.  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie...