Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25
Kodeks postępowania administracyjnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 268. kpa
    Art. 268.
  • Art. 268a. kpa
    Art. 268a. Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do...
  • Art. 269. kpa
    Art. 269.  Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż...