Sygnatura dokumentu: Kodeks karny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 88 poz. 553
Tytuł: Kodeks karny
Data ogłoszenia: 1997-08-02
Data wejscia w życie: 1997-08-02
  • CZĘŚĆ OGÓLNA
  • Rozdział IV Kary
  • Art. 32. kk
    Art. 32. Karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, 4) 25 lat pozbawienia wolności, 5)...
  • Art. 33. kk
    Art. 33. § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie...
  • Art. 34. kk
    Art. 34. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza...
  • Art. 35. kk
    Art. 35. § 1. Obowiązek określony w art. 34 § 2 pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne...
  • Art. 36. kk
    Art. 36. § 1. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania,...
  • Art. 37. kk
    Art. 37. Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i...
  • Art. 38. kk
    Art. 38. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, w wypadku...
Kodeks karny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 6. kk
    Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był...
  • Art. 12. kk
    Art. 12. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn...
  • Art. 21. kk
    Art. 21. § 1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do...
  • Art. 22. kk
    Art. 22. § 1. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w art. 18 § 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie. §...
  • Art. 23. kk
    Art. 23. § 1. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego. § 2. Sąd może zastosować...
Ostatnie wątki na forum