Sygnatura dokumentu: Kodeks karny wykonawczy
Sygnatura: DU rok 1997 numer 90 poz. 557
Tytuł: Kodeks karny wykonawczy
Data ogłoszenia: 1997-08-05
Data wejscia w życie: 1997-08-05
Kodeks karny wykonawczy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 250. kkw
    Art. 250. 
  • Art. 258. kkw
    Art. 258.  Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów unormowanych w niniejszym kodeksie przewidziane jest wydanie przepisów wykonawczych,...