Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks karny skarbowy

DZIAŁ II Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy

Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15
Kodeks karny skarbowy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 136. kks
    Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel albo...
  • Art. 141. kks
    Art. 141. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w sprawach, o których mowa w...