Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15

Art. 117. § 1. Orzekanie w sprawach o wykroczenia skarbowe następuje wyłącznie w postępowaniu:

1) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;

2) nakazowym;

3) uproszczonym;

4) w stosunku do nieobecnych.

§ 2. Orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe następuje także w postępowaniu zwyczajnym, jeżeli prowadzone było śledztwo.

§ 3. W wypadkach wskazanych w kodeksie i na zasadach w nim określonych upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel może nakładać za wykroczenia skarbowe karę grzywny w drodze mandatu karnego.

Ostatnie wątki na forum