Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ VI Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 150. uprd
    Art. 150. 1.  Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w...
  • Art. 151. uprd
    Art. 151.   1.  Traci moc ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114...