Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 140e. uprd
    Art. 140e. 1.  Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 2.  Przewodniczący Krajowej Rady...
  • Art. 140h. uprd
    Art. 140h. 1.  Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu...