Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 140b. uprd
    Art. 140b. 1.  Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej  ,,Krajową Radą" . 2.  Krajowa Rada działa przy...
Ostatnie wątki na forum