Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 140c. uprd
    Art. 140c. 1.  Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego....
  • Art. 140l. uprd
    Art. 140l.  W pracach Krajowej Rady i Wojewódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym: 1)  przedstawiciele organizacji...
Ostatnie wątki na forum