Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19
Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 68a. uprd
    Art. 68a.   1.  Minister właściwy do spraw transportu przesyła, w terminie 30 dni od dnia wydania świadectwa homologacji zgodnie ze...
  • Art. 83. uprd
    Art. 83.  1.  Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w: 1)  podstawowej stacji kontroli...