Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:  

1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów; 

2) kobiety o widocznej ciąży; 

3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera; 

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania; 

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; 

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; 

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej; 

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych; 

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim. 

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.