Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 865. kc
  Art. 865. § 1.  Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. § 2.  Każdy wspólnik może bez uprzedniej...
 • Art. 868. kc
  Art. 868. § 1.  Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. § 2.  Jednakże gdy spółka została...
 • Art. 869. kc
  Art. 869. § 1.  Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na...
 • Art. 870. kc
  Art. 870.  Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego...