Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 865. kc
    Art. 865. § 1.  Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. § 2.  Każdy wspólnik może bez uprzedniej...
  • Art. 872. kc
    Art. 872.  Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną...
  • Art. 875. kc
    Art. 875. § 1.  Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w...