Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 730. kc
    Art. 730.  Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia...