Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
 • DZIAŁ III SŁUŻEBNOŚCI
 • Rozdział II Służebności osobiste
 • Art. 296. kc
  Art. 296. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej...
 • Art. 297. kc
  Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału...
 • Art. 298. kc
  Art. 298. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb...
 • Art. 299. kc
  Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.
 • Art. 300. kc
  Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
 • Art. 301. kc
  Art. 301. § 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko...
 • Art. 303. kc
  Art. 303. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel...
 • Art. 304. kc
  Art. 304. Służebności osobistej nie można nabyć przez zasiedzenie.
 • Art. 305. kc
  Art. 305. Jeżeli nieruchomość obciążona służebnością osobistą została wniesiona jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej,...
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 299. kc
  Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.
 • Art. 300. kc
  Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
 • Art. 305. kc
  Art. 305. Jeżeli nieruchomość obciążona służebnością osobistą została wniesiona jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej,...