Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 57. kc
  Art. 57. § 1.  Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia...
 • Art. 62. kc
  Art. 62.  Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający...
 • Art. 64. kc
  Art. 64.   Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to...
 • Art. 137. kc
  Art. 137.
 • Art. 536. kc
  Art. 536. § 1.  Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. § 2.  Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na...