Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 11. kc
    Art. 11.  Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
  • Art. 15. kc
    Art. 15.  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione...
  • Art. 28. kc
    Art. 28.  Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.