Prawo

Encyklopedia Prawa

Znaczący inwestor
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Znaczący inwestor
Zgodnie z art. 3 ustawy o rachunkowości mianem znaczącego inwestora określa się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną lub współzależną - nie mniej niż 20 % głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt. 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 %, jeżeli inne okoliczności, wymienione w pkt. 36 wskazują na wywieranie znaczącego wpływu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: