Prawo

Encyklopedia Prawa

Ulgi podatkowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Ulgi podatkowe
Zgodnie z art. 2 ustawy o ordynacji podatkowej pod pojęciem ulgi podatkowej - rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: