Prawo

Encyklopedia Prawa

Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa
Zgodnie z art.. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowa grupa kapitałowa jest grupą podmiotów, w skład której wchodzi zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji podlegający nadzorowi dodatkowemu oraz co najmniej:
a) jeden z podmiotów, o którym mowa w pkt 5c lit. a-c, a także
b) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu,
c) podmioty dominujące, posiadające znaczący udział kapitałowy lub w inny sposób blisko powiązane z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu,
d) podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem kapitałowym lub w inny sposób blisko powiązane z podmiotami.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: