Prawo

Encyklopedia Prawa

Skrypt dłużny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Skrypt dłużny
Skrypt dłużny stanowi dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Zgodnie z art. 465 kodeksu cywilnego, dłużnik może żądać zwrotu dokumentu. W sytuacji kiedy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie.
Jeśli utraci się skrypt dłużny, dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, zażądać od wierzyciela oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony.
Jeżeli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć jego przedmiot do depozytu sądowego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: