Prawo

Encyklopedia Prawa

Polecenie przelewu
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Polecenie przelewu
Zgodnie z art. 63c prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

Elementy polecenia przelewu:
- nazwa odbiory,
- numer rachunku odbiorcy,
- waluta, w jakiej przelew będzie wykonany,
- kwota przelewu,
- nazwa zleceniodawcy,
- numer rachunku zleceniodawcy,
- data,
- informacja o rodzaju przelewu.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: