Prawo

Encyklopedia Prawa

Podpis elektroniczny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Podpis elektroniczny
Zgodnie z art. 3 ustawy o podpisie elektronicznym, pod pojęciem podpisu elektronicznego rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.
Bezpieczny podpis elektroniczny to taki podpis, który:
a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: