Prawo

Encyklopedia Prawa

Ochrona niemajątkowych praw autorskich
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Ochrona niemajątkowych praw autorskich
Art. 16 prawa autorskiego precyzuje, że autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: