Prawo

Encyklopedia Prawa

Obiekt małej architektury
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Obiekt małej architektury
Zgodnie z art. 3 Prawa Budowlanego pod pojęciem obiektu małej architektury rozumie się niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: