Prawo

Encyklopedia Prawa

Przedsięwzięcie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Przedsięwzięcie
Zgodnie z art. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedsięwzięciem są:
a) budowę lub remont obiektu budowlanego,
b) świadczenie usług,
c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego
w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub
d) inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego
lub jest z nim związany.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: